OSTALO

ALUMINIJUMSKA I STREČ FOLIJA


Aluminijumska folija
Aluminijumska folija za domaćinstvo, pekarstvo, ugostiteljstvo ili slično izrađujemo u dužinama od 10 m, 30 m, 50 m ili 100 m.  Aluminijumska folija poseduje sve sertifikate za upotrebu i pakovanje hrane.
Streč folija
Samolepljiva strec folija za upotrebu u domaćinstvu, pekarstvu, ugostiteljstvuili za slične potrebe. Izrađuje se u dve dužine i to od 50 m i 100 m.

Aluminijumska folija

ALUMINIJUMSKA FOLIJA Aluminijumska folija za domaćinstvo, pekarstvo, ugostiteljstvo ili slično izrađujemo u dužinama od 10 m, 30 m, 50 m ili 100 m.  Aluminijumska folija poseduje sve sertifikate za upotrebu i pakovanje hrane.

View page »

Streč folija

STREČ FOLIJA Samolepljiva streč folija za upotrebu u domaćinstvu, pekarstvu, ugostiteljstvu ili za slične potrebe. Izrađuje se u dve dužine i to od 50 m i 100 m.

View page »