↑ Return to OSTALO

Streč folija

STREČ FOLIJA


Samolepljiva streč folija
za upotrebu u domaćinstvu, pekarstvu, ugostiteljstvu ili za slične potrebe. Izrađuje se u dve dužine i to od 50 m i 100 m.